İş psikologlarından oluşmuş yetkin bir ekipten destek alarak karlılığınızı artırın

İŞLETME AMAÇLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE ÇALIŞAN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI AÇISINDAN İŞ ORTAMLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ

İşyerlerinde yaygın olarak karşılaşılan, çağımızın hastalıkları olarak da nitelendirilen iletişim sorunları, stres, öfke ve tükenmişlik sendromu gibi problemler, işyerlerinde üretimin azalması, çalışan sirkülasyonun artması, çalışanlarda iş veriminin düşmesi, motivasyon kaybı, iş doyumunun olmaması, mutsuzluk ve müşteri memnuniyetsizliği gibi sonuçlar doğurmaktadır. Bu durum kurumlarda önemli maddi kayıplara sebep olmakta, diğer bir ifadeyle kurumlara ekstra maliyetler getirmektedir.

Birçok büyük kurum görünmeyen gizli etkenlerden dolayı büyük maddi kayıplar yaşamaktadır. Çalışan bir insanın bireysel sorunları olduğu gibi işyerinden de kaynaklanan sorunları olmaktadır. Bu durumda bireysel sorunların işyerindeki sorunları etkilediği gibi işyerindeki sorunlar da bireysel hayatı etkilemektedir. Neticede her iki durumda çalışanın iş yerindeki verimliliğini azaltan bir sonuç doğurmaktadır. Bu nedenle işverenlerin; çalışanlarının sorunlarını ve bunlardan kimlerin nasıl etkilendiğini bilmesine, bunların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır.

Çalışanların performans ve verimliliklerini etkileyebilecek, iş ve özel hayatlarında yaşadıkları sorunların çözümüne yardımcı olarak stres ve huzursuzluklarının en aza indirilmesiyle verimliliklerinin arttırdığı bir geçektir.

Stresli bir çalışan, sahip olduğu ve işine tahsis edebileceği enerjisinin önemli bir bölümünü kaygı duyduğu konularla ilgili tedbir almaya harcamaktadır. Çünkü orada onu endişelendiren bir konu vardır ve onu es geçemez, aksi halde kendini güvende hissedemez. Derdi vardır ve kendini işe veremez.

İşyerlerinde stresini, öfkesini yönetemeyen, sağlıksız iletişim kuran, olumsuz enerji saçan pek çok çalışan ve yönetici vardır. Düzeltilmeyen uygulama hataları, iletişim bozuklukları, stresle baş edememe ve öfkeli davranışlar, çalışanların arasında geçimsizliklere, moral bozukluklarına sebep olmaktadır. Bu durum çalışanların iş kayıpları, (verimsiz çalışma, performans kaybı, çalışan sirkülasyonu, iş kazaları) sosyal kayıplar, (iş ortamında, aile içinde ve sosyal ilişkilerinde bozulma) sağlıktan yana kayıplar (şeker, tansiyon, kolesterol, kronik ağrılar, fiziksel hastalıklar, bedensel risklerin erken dönemde aktifleşmesi vb) yaşamalarına sebep olmaktadır.

Maaş önemli bir faktör gibi görünse de araştırmalarda çalışanların öncelikli olarak huzur aradığı gösterilmiştir. Huzurlu bir çalışma ortamının en belirgin kazancı, işletmeye güveni ve bağlılığı arttırarak çalışan sirkülasyonunun azalması, motivasyonun artması, iş doyumunun yükselmesi vb şekillerde olmaktadır. Sürekli fiziksel ağrılar, isteksizlik, karamsarlık, kaygı bozuklukları, tükenmişlik gibi iş verimini olumsuz etkileyen kişisel sorunlarda azalmalar olur. Her kurum, dikkat edilmediğinde gözden kaçan gizli maddi kayıpları en aza indirmeyi ve karlılığını arttırmayı ister.

 

İşletmelere özel “Psikolojik Destek Programı” ile Amacımız;

İş yaşamındaki psikososyal risk faktörlerini saptamak, bu faktörler ile ilgili önlemler almak ve koruyucu ruh sağlığı çalışmalarını iş yeri kültürünün bir parçası haline getirmektir.

Sadece çalışanın memnuniyetini attırarak değil, verimliliğini de arttırarak işletmenin çalışan kaynaklı maddi kayıplarını azaltıp, karlılığını arttıracak çalışmalar yapmaktır.

Genel olarak öfke kontrolü, iş stresi ile baş etme, şirket içi etkin iletişimin oluşturulması, yönetici, yönetilen ilişkilerinin iyileştirilmesi, gizli, açık çatışmaların, gerilimlerin azaltılması ve çalışan, yönetici, işveren ilişkisinde sağlıklı bir bağ kurulmasıyla daha verimli bir iş yaşamı amaçlanmaktadır.

İş yerlerinde iş barışı ve güven ortamının geliştirilmesiyle kuruma bağlılığın arttırılarak, çalışan sirkülasyonun azaltılması, dikkat konsantrasyon çalışmaları ve iş kazalarının azaltılması da amaçlar arsında yer almaktadır.

Ruh sağlığı açısından risk faktörleri saptanarak, o işyerine özgü çözüm önerileri geliştirilir. Psikososyal riskler ve çözüm önerileri her firmada değişiklik gösterdiği için, firmaya özgü bir yol haritası gerekir.

Eğitim ile sorunların ve iletişim sıkıntılarının önüne geçmek, daha mutlu çalışanlara sahip olmak için eğitim önemli bir faktör olmakla birlikte tek başına yeterli olmadığı günümüzde net bir şekilde görülmektedir.

Her kuruma özgün bir uygulama modeli sunarak, psikososyal risklerin asgari düzeyde tutulmasına yönelik çözümler üretmek ve firmaların kurumsal yapılarının gelişmelerine katkı sağlamaktır.

İşyeri temelli psikososyal destek programları ile psikolojik ve sosyal sağlığın korunması ve iyileştirilmesiyle şirketin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve karlılığının artırılması arasındaki ilişkinin fark edilmesini sağlamaktır.

Talep olması halinde bu süreçte işletme içi organizasyon konusunda da şirketin insan kaynakları departmanı ile işbirliği içinde çalışır.

İşletmelerin her kademe yöneticileri için hazırlanmış eğitim ve grup etkinlikleriyle, işletmelerin ihtiyaçlarına özgü hazırlanmış anketler ve ölçme değerlendirme programlarıyla takip ederek çalışanlarınızın verimliliğini ve işinizin karlılığını arttırabilirsiniz.

Kurum psikoloğu ile ilgili teklif almak için bize ulaşabilirsiniz.

Psikolog Mürşit Atlıakın’ı daha yakından tanımak için tıklayınız.

Psikolog Mürşit Atlıakın ile iletişim kurmak için tıklayınız.