• Tırnak yeme
• Tikler
• Çalma
• Yalan söyleme
• Altını ıslatma
• İnatçılık
• Travma sonrası sorunlar
• Kardeş kıskançlığı
• Uyku ve yeme bozuklukları
• Aile içi iletişim problemleri
• Arkadaşlık ilişkilerinde yaşanan sorunlar
• Okul başarısızlığı
• Okul fobisi
• Okula uyum sorunları
• Özel Öğrenme Güçlüğü
• Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
• Sınav kaygısı
• Çocuk masturbasyonu
• Evlat edinme
• Yeme bozuklukları

Çocukluk Döneminde Karşılaştığımız Sorunlar
Aslında çocuklar psikolojik olarak hastalanmazlar, davranışları da bozulmaz, koşulları iyiyse ! Normal şartlarda aşağıdaki hastalıklardan ve davranış bozukluklarından hiç birisi gelişmez.
Çocuklar çoğunlukla içinde bulundukları olumsuz koşullardan etkilenerek sorunlar yaşamaya başlarlar. Nasıl ki mümbit toprakta ve uygun iklim koşullarında iyi ve kaliteli meyve yetişiyorsa sağlıklı aile koşullarında da sağlıklı çocuklar yetişmektedir. Gelişimlerini destekleyen aile ortamlarında yetişen şanslı çocukların bünyeleri bedensel ve ruhsal hastalıklara karşı dayanıklı olumaktadır. Çocukluk dönemlerinde de, yetişkinlik dönemlerinde de pek hastalanmazlar, hayatın zorlukları ve hastalıklar karşısında daha dirençli olur, problemlerini daha kolay çözerler. Yetişkinlik döneminde yaşanan sorunlarda ve hastalıklarda kişinin geçmişini, çocuklukta yaşadığı ortamı sorgulama (çocukluğuna dönelim !) ihtiyacını duyarız. Çünkü çocuklukta yaşanan olumsuz yaşantıların, ilk deneyimlerin izlerini, bir ömür buyunca taşımak zorunda kalırız.